Escolta la ràdio de Clownia

 

 

Per a més informació en relació a les condicions d'accés i estada al festival, canvi de titular de l'abonament, menors d'edat, horaris de les taquilles... dirigeix-te a la GUIA CLOWNIA 2016